herunterladen

درس اول از نرم افزار آباکوس : ورود به اسکچر و ترسیم اسکچ


برای ورود به این بخش می توان صورت زیر اقدام نمود :

1- از منوی کرکره ای Module گزینه ی Sketch را انتخاب نمایید. 

2- بر روی آیکون Create Sketch که به شکل می باشد ، کلیک نمایید download windows update assistant.

3 – شکل زیر نمایان می شود که حاوی اطلاعات زیر می باشد :

Name : نام اسکچ خود را وارد نمایید cleaning of the hard drive for free.

Approximate size : میزان فضای مورد نظر خود را برای ترسیم اسکچ ، تعیین نمایید.