مدیریت پروژه دلمیا

خط تولید دیجیتال*

1390

کارخانه ای با مساحت 10000 متر مربع با کاربری ورقکاری
 • تاریخ ورود : 1392/05/04
 • تخمین زمان انجام : 3 ماه
 • طراحی ، ساخت ، مونتاژ ، آنالیز ، برنامه ربات
 • محل انجام پروژه : تهران
 • مدیر پروژه : مهندس علی محسنی روزبهانی
Design 100
Draw 100
Simulation 100
Analysis 100
Report 100
OLP 100
خط تولید دیجیتال*

1394

شبیه سازی سلول کاری پرسکاری
 • تاریخ ورود : 1394/07/06
 • تخمین زمان انجام : 1 ماه
 • طراحی ، ساخت ، مونتاژ
 • محل انجام پروژه : تهران
 • مدیر پروژه : مهندس علی محسنی روزبهانی
Design 100
Draw 100
Simulation 100
Analysis 100
Report 100
خط تولید دیجیتال*

1394

بررسی ارگونومی سلول کاری پرسکاری
 • تاریخ ورود : 1394/08/01
 • تخمین زمان انجام : 2 هفته
 • بررسی ارگونومیک فعالیت
 • محل انجام پروژه : تهران
 • مدیر پروژه : مهندس علی محسنی روزبهانی
Design 100
Draw 100
Simulation 100
Analysis 100
Report 100

نحوه ی کار با بخش پیشرفت پروژه ها :

نظر به پیشنهاد مشتریان گرامی از این پس و در سایت جدید دلمیا پروژه های جدید دارای صفحات منحصر به همان پروژه همراه با پسورد می باشند که پسورد آن در اختیار مالک پروژه قرار می گیرد و می تواند مراحل پیشرفت پروژه ی خود و نظرات و پیشنهادات احتمالی خود را در همان قسمت ارسال نماید Download ave maria. بدیهی است صفحات در لحظه بروزرسانی می شوند و تغیرات مورد نظر در کمتر از یک دقیقه بروزرسانی خواهند شد wetter online kostenlos herunterladen.

همچنین در صورت عدم نمایش پروژه ی خود می توانید با ایمیل زیر مکاتبه نمایید :

Support at DELMIA dot ir

delmia_ir